மொட்டு அணி­யிடம் தேசி­யப்­பட்­டி­யலை பெறு­வ­தற்­காக ஹிஸ்­புல்லாஹ், பிள்­ளையான், கருணா அம்மான் போன்றோர் சஜித் பிரே­ம­தா­ச­வுக்கு அளிக்­கப்­படும்