வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு  திரைப்படங்கள், மேடை நாடகங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றிற்காக  எந்தவொரு தனிநபர் /

நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிடப்படும் கட்டணங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொது செயல்திறன் சட்டத்தின் கீழ் இது தொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 
 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

கேலிச் சித்திரம்

பிந்திய செய்தி