கொழும்பு – செட்டியார்த் தெருவில் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய தினத்தை விடவும் இன்று

5 ஆயிரம் ரூபாவினால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

இன்று 24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்றின் விலை 183,000 ரூபாவாக நிலவியது.

அத்துடன் 22 கரட் தங்கத்தின் விலை 167,750 ரூபாவாக நிலவியது.

நேற்றைய தினம் 24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்றின் விலை 188,000 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கத்தின் விலை 172,500 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டது.

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

கேலிச் சித்திரம்

பிந்திய செய்தி