நாடளாவிய ரீதியாக உள்ள தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு எதிர்வரும் 25ஆம் திகதி விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் அ.அரவிந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்த விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கு பதிலாக ஒக்டோபர் 29ஆம் திகதி பாடசாலை நடாத்தப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கேலிச் சித்திரம்

பிந்திய செய்தி