கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை கடந்த வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து ரூபா. 369.93 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

மற்ற வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாய் சற்று ஏற்ற இறக்கம் கண்டுள்ளது.

CBSL-rates-12.jpg

கேலிச் சித்திரம்

பிந்திய செய்தி