அரச உத்தியோகத்தர்களின் உடை மற்றும் அரச உத்தி​யோகத்தர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்துக்களை தெரிவித்தல்

தொடர்பான அறிக்கைகள் தற்போது பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

1664335892-Gov-Script-3.jpg

கேலிச் சித்திரம்

பிந்திய செய்தி